Commissies

Novitiaatscommissie

De novitiaatscommissie zorgt ervoor dat de ingestemde eerstejaars goed integreren met het dispuut door activiteiten te organiseren. Deze commissie loopt ongeveer van november tot en met april. De commissie voor het jaar 2020-2021 bestaat uit:

 • Herre Smit (praeses)
 • Janna de Vries
 • Tiago Scholten
 • Max Fitski

Inauguracie

De inauguratiecommissie zorgt voor het programma van het inauguratieweekend in april, waar de eerstejaars officieel M.O.C.C.A.an worden. Tevens zorgt de commissie ervoor dat het weekend goed verloopt. De commissie voor het jaar 2020-2021 bestaat uit:

 • Anissa Spil (praeses)
 • Stella van Ginkel
 • Nils Peeters
 • Koen Fleur

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie houd toezicht op het financieel welzijn van het dispuut. Deze commissie bestaat uit:

 • Koen Fleur
 • Jochem Noordzij

ODCcie

De Oude Disputen Cantus commissie organiseert samen met de andere vooroorlogse disputen een cantus voor SSR.

 • Anissa Spil
 • Nils Peeters
 • Janna de Vries

CuFiCo

De Cultuur en Film Commissie organiseert van tijd tot tijd culturele activiteiten en filmavonden voor het dispuut.

 • Stella van Ginkel
 • Bart Lievaart

Werfcie

De Wervingscommissie organiseert activiteiten om namens M.O.C.C.A. geld op te halen voor de verbouwingen van het nieuwe pand van SSR.

 • Linda van der Vleuten
 • Pieter Bouwmeester
 • Janna de Vries
 • Jaïr Keij
 • Nils Peeters

Vakancie

De vakantiecomissie organiseert een vakantie voor de M.O.C.C.A.nen naar een exotische oase.

 • Anissa Spil
 • Stella van Ginkel
 • Jaïr Keij
 • Tiago Scholten

MeiCie

De Meiweekendcommissie organiseert een weekendje weg voor M.O.C.C.A. naar een nieuwe, frisse oase.

 • Linda van der Vleuten
 • Jeroen Roos
 • Lars Kerkkamp
 • Jochem Noordzij

DisCo

De Dansen in Steden Commissie organiseert eens in de zoveel tijd een avond uitgaan in de Randstad.

 • Jochem Noordzij
 • Linda van der Vleuten
 • Koen Fleur

OuderdagCie

De ouderdagcommissie organiseert een dag waarop de familie van M.O.C.C.A.nen kennis kan maken met M.O.C.C.A.

 • Tristan Herrendorf
 • Herre Smit

LuCo

De lustrumcommissie organiseert het lustrum van M.O.C.C.A.. Voor het tweeëntwintigste lustrum ziet de commissie er als volgt uit:

 • Nils Peeters
 • Wijnie Prosman
 • Pim Meijer
 • Mark van der Ent
 • Arthur van Dijk

Overige functies

Praeceptor Eloquentiae

Oud-praeses, stelt de eerste vraag tijdens het notulendebat

      • Jesse Orta

Arbiter Elegantiae

Bewaart de orde tijdens de vergadering

      • Bart Lievaart

Vaandeldrager

Draagt en bewaakt het M.O.C.C.A. vaandel

Conservator Archivaris Laboriosus

Beheert het M.O.C.C.A. archief

      • Koen Fleur

Cantores

Zet het M.O.C.C.A.-lied in

      • Clemens Fuchs
      • Joyce Olivier
      • Jacky de Graaf
      • Nils Peeters
      • Wouter van Tol

Amici Fidelis

Vertrouwenspersoon binnen het dispuut

Wil je de hele commissie bereiken exclusief de bestuursvertrouwenspersoon, mail dan naar: vertrouwen apenstaart dispuut-mocca punt nl. Natuurlijk kun je de leden ook persoonlijk benaderen.

      • Iris Kam (administra)
      • Herre Smit
      • Janna de Vries
      • Pim Meijer (bestuursvertrouwenspersoon)
      • Wijnie Prosman (novitiaat en inauguratie)
      • Gijs Sieders (novitiaat en inauguratie)

Oppertaartsnijder

Bakt voor elke vergadering een overheerlijke taart en zorgt voor een eerlijke verdeling in stukken

      • Pim Meijer
      • Gijs Sieders

Wijnschenker

Voorziet de behoevenden van wijn

      • Max Fitski

Haremoverste

Houdt buitenstaanders weg van besloten vergaderingen

      • Tiago Scholten

Meterdrager

Voorziet de behoevenden van bier

      • Jesse Orta

Zandvormingswerker

Zorgt voor culturele ontwikkeling binnen het dispuut

      • Max Fitski
      • Jesse Orta
      • Tiago Scholten

Dispuutskoala

Eet blaadjes en is schattig

     • Guus Weggemans